=

Uw partner voor het
totaal beheer van uw gebouw

Neem contact met ons op …

Gebouw Beheer

Holland Gebouw Beheer B.V. verzorgt het totaal beheer van verschillende soorten gebouwen en is een persoonlijk en zelfstandig bedrijf. Wij beheren deze gebouwen met het doel om ervoor te zorgen dat de eigenaar/verhuurder en huurder zich volledig kunnen concentreren op hun primaire proces.

 

Als verhuurder en/of eigenaar van gebouwen is een beheerder een aanvulling op uw eigen diensten en activiteiten. Met onze kennis en vaardigheden zullen wij u met name ontzorgen, in de door u vooraf gekozen activiteiten.

 

 

              Onze voordelen en specialisme van het totaal beheer bevatten de volgende aspecten:

 
                         - Beheer is onze core business

                         - De NEN 2767 tezamen met jarenlange ervaring en kennis

                         - Marktconformiteit
                         - Heldere en nauwkeurige servicekosten

                         - Opstellen van duidelijke verdelingen 

                         - Aanvragen en beoordelen van marktconforme offertes

                         - Hantering van voordelige tarieven voor opdrachtgevers

                         - Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

                         - Project- en bouw/verbouwmanagement met hoge mate van expertise

                         - Belangen van de eigenaar/verhuurder en huurder staan centraal

 

 

Beheer is onze core business
Als eigenaar/verhuurder bent u in het bezit van kantoorpanden, bedrijfshallen, units etc. en wilt u toegevoegde waarde creëren aan deze objecten. Als Holland Gebouw Beheer B.V. ontzorgen wij u, middels onze administratieve en technische kennis en creëren wij toegevoegde waarde aan uw objecten, zoals u het wenst. Dit kan zijn het verduurzamen van het pand, begeleiden van onderhoud/verbouw, relatiebeheer tussen huurders, verhuurders en andere belanghebbenden. Indien u gebruik maakt van onze diensten, verzorgt Holland Gebouw Beheer B.V. het totaal beheer over uw object waardoor de levensduur van uw object verlengt kan worden. 

 

De NEN 2767 tezamen met jarenlange ervaring en kennis
De NEN 2767, 'conditiemeting bouw- en installatiedelen',  wordt door ons specialistisch uitgevoerd waarbij jarenlange kennis en ervaring van vastgoed en de techniek, aan vooraf is gegaan. Dit uit zich in een objectief overzicht over de kwaliteit en levensduur van uw vastgoedobject, waarbij eventuele misverstanden en verwarringen door ons kunnen worden uitgesloten.

 

Marktconformiteit
De markt van vastgoed is zeer dynamisch, zo ook de derden partijen die met deze markt te maken hebben. Wij zorgen ervoor dat de marktconformiteit wordt bewaakt. Holland Gebouw Beheer B.V. let erop dat de eigenaar/verhuurder niet meer betaalt dan marktconform is. 

 

Heldere en nauwkeurige servicekosten berekeningen
Holland Gebouw Beheer B.V. maakt duidelijke en overzichtelijke servicekosten berekeningen om een overzicht weer te geven over het water, gas, elektraverbruik etc. van uw huurder. Deze overzichten kunnen zeer complex zijn. Het verschaffen van helderheid beschouwt Holland Gebouw Beheer B.V. in deze situatie van essentieel belang. Wij leveren helderheid door de resultaten zo nauwkeurig en correct mogelijk aan te leveren, waar u als eigenaar/verhuurder een volledig overzicht van ontvangt.

 

Opstellen van duidelijke verdelingen
Wanneer u een vastgoedobject in bezit heeft waarbij meerdere huurders in uw pand aanwezig kunnen zijn, maakt         Holland Gebouw Beheer B.V. per huurder een zorgvuldige en nauwkeurige verdeling van diens afname. Deze resultaten worden wederom helder weergegeven in een volledig overzicht.

 

Aanvragen en beoordelen van marktconforme offertes
Holland Gebouw Beheer B.V. zorgt middels onze jarenlange kennis en ervaring van de technische- en vastgoedsector, voor diverse kwalitatief hoogwaardige offertes. Vanuit deze mogelijkheden adviseren wij u over de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor uw gewenste situatie. Deze offertes toetsen wij op marktconformiteit en de technische uitvoer.

 

Hantering van voordelige tarieven voor opdrachtgevers
Holland Gebouw Beheer B.V. kan voordelige tarieven hanteren doordat wij op marktconformiteit sturen van zowel het beheertarief als de tarieven van contractanten. Holland Gebouw Beheer B.V. begrijpt de huidige vastgoedmarkt en uw belangen als eigenaar/verhuurder. Door de toenemende leegstand hanteren wij een speciaal leegstandstarief. Het beheertarief passen wij aan wanneer uw vastgoedobject leeg komt te staan. Op deze wijze betaalt u niet meer dan marktconform is.

 

Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)
Wanneer u als eigenaar/verhuurder de kwaliteit van uw vastgoedobject wilt achterhalen met de bijbehorende budgettering, kan Holland Gebouw Beheer B.V. een meerjarenonderhoudsbegroting voor u maken, welke een planning van het te plegen onderhoud op korte en lange termijn weergeeft. Een meerjarenonderhoudsbegroting kan tezamen met ons specialisme de NEN 2767 worden uitgevoerd. Tevens bieden wij u de mogelijkheid aan om enkel een meerjarenonderhoudsbegroting door ons te laten uitvoeren, omdat dit niet standaard in het beheercontract is opgenomen.

 

Project-, bouw/verbouwmanagement met hoge mate van expertise
Holland Gebouw Beheer B.V. heeft jarenlange expertise opgebouwd betreft projectmatige werkzaamheden. Met het bezit over ruime ervaring en kennis sturen wij het bouw/verbouw project aan en verzorgen wij de offerte aanvragen en de begeleiding van het project. Onze expertise is niet alleen aanwezig gedurende het project, wij staan tevens voor u klaar voor de nazorg van eventuele activiteiten. 

 

Belangen van de huurders en eigenaar/verhuurder staan centraal
In de huidige vastgoedmarkt lopen de belangen van de partijen vaak uiteen. Wij brengen deze belangen samen tot een overeenstemming van de eigenaar/verhuurder en huurder. Vanuit deze belangen voeren wij onze bedrijfsactiviteiten uit. Gedurende ieder verzoek of project zijn wij altijd te bereiken en zullen up-to-date informatie geven aangaande uw, of uw huurders verwachtingen. Huurders kunnen te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen rondom het gehuurde object waarbij de huurder, beheerder en de eigenaar/verhuurder in een prettige overeenstemming komen.